Mgr. Hana Masaříková

Každý člověk je jedinečný a stejně tak jedinečná je i jeho cesta.

Život nám vytváří nekonečné moře příležitostí, které nás učí poznat své JÁ a být lepším člověkem. Je jen na nás, jak budeme k těmto příležitostem přistupovat.

Všichni máme schopnosti, potenciál i sílu najít svoje poslání a směr, kterým se vydat k jeho naplnění. Jen musíme tyto dary objevit. A právě koučování je skvělým nástrojem, s jehož pomocí mohou lidé tyto dary nacházet.

Věřím, že spokojenost učitele se odráží i na spokojenosti dětí, žáků a studentů. A že spokojený učitel dokáže dětem předat daleko více než „jen“ učivo předepsané v osnovách. Může jim totiž ukázat, že člověk může být tvůrce svého života a že to, jak se cítíme, se odráží i v tom, jak se chováme k lidem a jak přistupujeme k situacím, které nám přichází do cesty.

Zkušenosti a praxe 

Jsem certifikovaná koučka a průvodkyně lidí, kteří chtějí být tvůrci svého života. Koučování se věnuji od roku 2019 a pomáhám lidem najít rovnováhu v osobním a pracovním životě.

Kdo jsem 

Jsem žena, manželka, tvůrkyně svého života a maminka dvou úžasných dcer, které mě přivedly na cestu seberozvoje. Děti jsou totiž naši velcí učitelé. Ukazují nám naše silné i slabé stránky a pomáhají nám s nimi pracovat. Mojí silnou stránkou je empatie, ráda naslouchám lidem a pozoruji, co se skrývá za jejich slovy a chování. Zajímám se o osobní rozvoj, psychosomatiku a kontaktní a respektující výchovu.

Kontakty

Mobil: +420 723 528 480

E-mail: masarikova.hana@email.cz