Úvodní konzultace
30min zdarma

Koučink pomáhá růst.

  • Potřebujete se zastavit?
  • Zjistit, kde se v životě právě nacházíte a jakou cestou se vydat dál?
  • Nebo už to víte a hledáte podporu na své cestě?

Koučink je vhodný zejména, když…

…chcete změnit to, co vám nevyhovuje či uskutečnit důležité životní rozhodnutí.

…potřebujete dosáhnout lepších výsledků v jakékoli oblasti svého života.

…chcete se dále rozvíjet a zdokonalovat a snáze dosahovat svých záměrů.

…potřebujete či chcete získat více času na sebe a svou rodinu.

…toužíte zlepšit své vztahy a komunikaci.

…přejete si nalézt rovnováhu ve svém životě.

…chcete předcházet únavě a vyčerpání.

Koučink nebo mentoring?

KOUČINK vytváří bezpečný prostor na cestě ke změně. Zaměřuje se na přítomnost a budoucnost v oblasti, kterou chcete rozvíjet. 

Kouč je expert na koučování, nemusí být expertem na profesní oblast koučovaného. S pomocí systematicky pokládaných otázek vede koučovaného k co nejlepšímu vyžití jeho vlastních schopností, znalostí a dovedností a plnému rozvoji jeho potenciálu.

Vychází z předpokladu, že každý člověk ví, jaká cesta je pro něj nejlepší.

MENTORING je předávání znalostí, dovedností a sdílení zkušeností individuální formou dle předem daných pravidel.

Mentor je expertem na danou problematiku a přispívá k rozvoji mentorovaného sdílením vlastní zkušenosti. Předává osvědčenou praxi, dokáže poradit, jak řešit určitý úkol či jak se chovat v určitých situacích. 

Dobrý mentor je ochoten sdílet nejen své úspěchy, ale i neúspěchy na dané profesní cestě. Je tím, kdo jde příkladem. 

POZNÁMKA: Při individuálních konzultacích může někdy docházet k prolínání obou stylů dle situace a potřeb klienta. Je proto důležité si vzájemné odlišnosti uvědomovat. Klient by měl být vždy informován o tom, jaký styl je v konzultaci právě využíván. (zdroj: Česká asociace mentoringu)

Kdo je kouč

Kouč je průvodcem na Vaší cestě.

Pokládá otázky, které byste si velmi pravděpodobně sami nepoložili a které Vám pomáhají najít vhodné řešení. Vytoužené změny díky tomu probíhají rychleji a plynuleji. 

Pomáhá vám vybrat správný směr a držet kurz, zároveň respektuje vaše individuální tempo. Jen vy sami víte, jaká cesta je pro vás ta nejlepší. 

Kouč vám pomáhá si uvědomit, že vždy máte k dispozici všechny zdroje potřebné k tomu, abyste došli k cíli, který jste si vytyčili a zároveň jste vždy plně schopni své stávající i nově objevené zdroje využít ve svůj prospěch.

Kouč vás nesoudí, ani nehodnotí. Během koučování nečekejte žádné rady. Váš úspěch závisí vždy na vaší zodpovědnosti a osobním přístupu.

Přínosy spolupráce s koučem

Nejste na to sami

Na důležité změny už nemusíte být sami. Společně zvládneme i ty největší výzvy – vědomě a tak, abyste se z nich co nejvíce naučili.

Prostor na touhy a přání

Zaměříme pozornost na vaše sny, touhy a přání. Budeme nacházet nové cesty a přístupy, tak abyste mohli žít podle svých představ.

Odhalení slepých míst

Odhalíme slepá místa ve vaší mysli. Právě tam jsou odpovědi, které potřebujte a chcete znát. Své slabé stránky proměníte na dary a příležitosti.

Chyby nás posilují

Budete se lépe a rychleji učit ze svých chyb, bude vás to posouvat a bavit. Na své cestě zažijete mnoho AHA momentů.

Díky koučinku získáte

VĚTŠÍ SEBEDŮVĚRU – naučíte se naslouchat svému vnitřnímu vedení

ODVAHU objevovat nová teritoria a dělat to, co vám dává smysl

ČAS A ENERGII – budete snáze rozpoznávat, co je skutečně důležité

RADOST ZE ŽIVOTA – budete si víc užívat to, co děláte každý den

KREATIVITU – chuť zkoušet nové věci

SEBEPOZNÁNÍ – odhalíte své silné stránky i vnitřní sabotéry

ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ – odhodíte pochybnosti a posílíte své sebevědomí

ÚSPĚCH – budete si užívat každý krok na vaší cestě

Jak probíhá spolupráce

  • ONLINE I OSOBNĚ – Koučovací setkání mohou probíhat formou online setkání, telefonického rozhovoru nebo osobního setkání.

PRAVIDELNOST – Pokud si budeme vzájemně vyhovovat, domluvíme se na pravidelném setkávání se po dobu 3-6 měsíců. Schůzky probíhají obvykle 1x týdně, někdy jednou za dva týdny v závislosti na tématu, akutnosti situace a vašem záměru.

  • TÉMATA KE KOUČOVÁNÍ – Důležité a velmi užitečné je ujasnit si témata, která jsou pro vás důležitá. Společným cílem je pomoci vám na cestě za splněním vašich snů.

OTEVŘENOST A UPŘÍMNOST – Vždy vycházíme z toho, co můžete ovlivnit, změnit či upravit ve vašem životě tak, abyste se v něm cítili lépe. K tomu je potřeba maximální otevřenost a upřímnost na obou stranách, jedině tak můžete mít z koučování opravdový užitek.

  • DŮVĚRA A MLČENLIVOST – Ze strany kouče máte jistotu, že to, co na setkání zazní, zůstane vždy pouze mezi námi. Vzájemná důvěra je pro koučování nezbytná.

3 kroky k úspěchu

1) Úvodní strategická hodina

Úvodní konzultace zpravidla trvá 30min, probíhá telefonicky či online.

Upřesníme si, o čem je koučování, jak probíhá a jaké jsou jeho možnosti. Díky této konzultaci se vzájemně poznáme a zjistíme, zda si budeme vyhovovat. Je to také dobrá příležitost si vyzkoušet, jaké to je být koučovaný.

2) Test osobnosti

Zjistíte, jaký je váš skutečný potenciál. V naší praxi využíváme několik druhů testů, které nám slouží jako vodítko pro další práci. 

Společně prozkoumáme, co je vaší skutečnou silnou stránkou, zda vám hrozí vyhoření, odkud čerpat energii či kde se zbytečně přepínáte. Najdeme na čem stavět a kde jsou příležitosti k rozvoji.

3) Individuální spolupráce

Jdeme do toho společně…

I vy můžete snáze a rychleji najít cestu ke svým vysněným cílům. Budeme nacházet nové cesty a přístupy, abyste mohli žít život podle svých představ. 

Objednejte si individuální konzultaci

v rozsahu 30 minut ZDARMA

Pokud stále ještě váháte a přemýšlíte, zda je koučink pro vás to pravé, vyzkoušejte jej na vlastní kůži.