Psychodiagnostika WORKtest
klíč k sebepoznání

Odhalte svůj skutečný potenciál

Kde jsou vaše silné stránky? Hrozí vám vyhoření? Odkud čerpat energii? Kde se zbytečně přepínáte?

WORKtest pracuje na podvědomé úrovni. Systém on-line psychodiagnostiky, kde se nelze stylizovat. Vidí osobnost takovou, jaká je, nikoliv jak chce být viděna. 

Diagnostika je zaměřená na nejrůznější oblasti od osobního nastavení přes motivaci, spokojenost, výkon, energetický potenciál či limitující faktory. Filozofie WORKtestu je postavená na světově uznávané tvarové psychologii GESTALT. Měří se přes 300 nejrůznějších kritérií, výsledné informace jsou velmi přesné a objektivní.

Přínosy WORKtestu

Komplexní test s maximální přesností odhalí výjimečné stránky vaší osobnosti, stejně tak jako vaše rozvojové potřeby.

Psychodiagnostika vás nasměruje na cestu k vytčeným cílům. Může vám také usnadnit další studium či působení na profesní dráze, zkvalitnit partnerské vztahy a přinést spokojenost v ostatních aspektech života.

Pouze 1 komplexní test

Žádné dotazníky a testy navíc. Výstupy vám přijdou do mailu a máte je následně k dispozici dle potřeby.

Jednoduchost a rychlost

Vyplnění testu zabere max. 15-20min. Dostanete klíčové a komplexní informace pro váš život a úspěšnou kariéru.

Objektivita a spolehlivost

Test měří váš potenciál na základě podvědomí. Odhaluje vaši osobnost a její dispozice.

Aktuálnost výsledků

Test reaguje na aktuální projevy chování. Poskytuje tak kompletní přehled o vaší osobnosti v dané chvíli.

0
Vyplnění testu do 20min
0
Víc jak 25 let vývoje
0
Víc jak 85% spolehlivost výsledků
0
Až 95% reakcí ovlivňuje podvědomí

Jak to probíhá

Všechno je online

1) Nejprve intuitivně vyberete 9 tvarů

Vybíráte tvary na základě toho, co se vám líbí, co vás oslovuje a se kterými se ztotožňujete.

Na základě výběru tvarů pak software analyzuje vaši osobnost a odhalí váš potenciál v maximální šíři.

2) Druhá část je o asociacích

Zvolili jste tvary a teď k nim napíšete, co pro vás daný tvar symbolizuje. Možná vám to připadá příliš abstraktní, ale vše má svůj psychologický základ.

Náš mozek funguje jako počítač a od dětství si zapisuje a ukládá obrazy a vytváří různé návyky a vzory chování. Preference a výběr tvarů nesouvisí s vědomím, ale podvědomím. A o to tu jde.

3) Poté analyzujeme vaši motivaci

Máte 5 minut na to, abyste ke každému motivačnímu faktoru (celkem je jich 36) vybrali na škále od 1 do 4, jak moc vás daná činnost motivuje.

Rozhodujete se v reálném čase tak, jako by vám někdo položil otázku, takže nad tím moc nepřemýšlejte. Tato část je pro 18+.

4) Interpretace výsledků testu

Po vyplnění testu se domluvíme na termínu interpretace výsledků.

Tato část může probíhat osobně nebo online (v aplikaci Zoom nebo Google meet) a obvykle trvá 40-60min. V závislosti na tom, zda jde o interpretaci pro děti a studenty či pro pedagogy.

K čemu je interpretace, když budu mít výsledky v mailu?

Každý máme svá slepá místa… Většina z nás má tendenci se vidět pouze jedním úhlem pohledu a nevidět všechny souvislosti. Interpretace výsledků testu probíhá koučovacím způsobem, tedy otázky-odpovědi. 

Společně prozkoumáváme, jak spolu jednotlivé oblasti souvisí, co je skutečnou silnou stránkou a jak to souvisí s našimi dalšími vlastnostmi v kontextu našeho života.

Zjišťujeme, kde jsou rezervy, jaká je kapacita energie, co může váš výkon brzdit, co je naopak hnací silou atp. Zkrátka tomu dáme širší kontext, najdeme na čem stavět a kde jsou příležitosti k rozvoji. 

Vše navíc doplníme o konkrétní akční plán, díky kterému získané poznatky převedete do praxe.

Kdy WORKtest využít?

DOSPĚLÍ

Kapacita energie – energetický potenciál je základ našeho bytí i žití. Díky testu zjistíte vše o dynamice své osobnosti, energii i limitech.

Další kariérní rozvoj – ve chvíli, kdy uvažujete o změně či dalším rozvoji své profesní dráhy. Získáte přehled kompetencí a silných stránek, na kterých můžete stavět a které pro svůj profesní růst můžete využít.

Vztahové záležitosti – Možná máte komplikované vztahy doma či na pracovišti a přemýšlíte, jak jejich kvalitu ovlivnit a na čem u sebe zapracovat. Worktest vám ukáže váš potenciál i příležitosti k rozvoji.

Stagnace, prokrastinace – často bývá průvodním jevem syndromu vyhoření. Možná i vy pociťujete v životě únavu, vyčerpání či nechuť do práce. Test dokáže odhalit, v jaké fázi se právě nacházíte. Součástí výsledků jsou i doporučení na metody dalšího rozvoje ušité na míru vaší osobnosti.

Cítím se v pohodě, daří se mi – ideální stav, v tomto případě může test posloužit jako vodítko pro správné nasměrování další cesty, tak aby vaše energie byla stále v rovnováze.

DĚTI A STUDENTI

Profil osobnosti žáka – získáte lepší náhled na osobnost daného dítěte, více pochopení pro jeho chování. Díky tomu s ním můžete lépe vycházet, ať už doma či ve škole. Výstupy testu se zaměřují i na jeho budoucí uplatnění a rozvoj talentů.

Rozhodování o výběru SŠ/VŠ – chcete pomoct vašim žákům a studentům vybrat vhodný typ školy? Online test dokáže vybrat nejvhodnější typ střední či vysoké školy s ohledem na potenciál, schopnosti a dovednosti, které jsou ke studiu potřeba.

Rozhodování o vhodném způsobu učení – je pro dítě vhodné domškoláctví? Jak důležití jsou pro něj spolužáci? Jaký přístup a styl učení potřebuje?

Sportovní vlohy pro děti/žáky – investice do sportu a zájmových aktivit je drahá záležitost. Přemýšlíte, zda je vaše dítě sportovní typ? K čemu má předpoklady a talent? Výsledky testu pomohou využít jeho přirozených darů a vnitřní motivace.

Typy testů

PRO DOSPĚLÉ

Znáte své silné stránky? Víte, na čem můžete v životě stavět a o co se opřít? Kde je potřeba energii ubrat a kde naopak přidat? Co vás brzdí a brání vám v rozvoji? Jak dostat svůj život do rovnováhy a předejít vyhoření?

Test pro osobní a pracovní rozvoj. Poznejte své skutečné možnosti. Cesta k větší rovnováze a životní spokojenosti.

PRO DĚTI A STUDENTY

Na co má dítě nadání a k čemu má vlohy? Baví ho cizí jazyky? Je spíše sportovní typ? Individualista nebo týmový hráč?

Test odhalí, jaké dítě skutečně je, jaký je jeho potenciál, možnosti i limity. Díky tomu může být snazší učení, volba zájmových aktivit či rozhodování o výběru školy nebo povolání…