Bc. Ludmila Pešková

Pomohu vám s nastavením životní rovnováhy.

Své klienty podporuji a motivuji na jejich cestě k sebepoznání a pomáhám jim rozvíjet jejich jedinečný potenciál tak, aby žili naplněný a spokojený život.

S pedagogy spolupracuji především na nastavení rovnováhy v životě v rámci prevence syndromu vyhoření a rovněž v oblasti psychohygieny a well-beingu.

Žákům a studentům pomáhám najít vhodné studijní a profesní zaměření a posléze pracovní uplatnění.

Zkušenosti a praxe

Jsem transformační koučka a mentorka osobního rozvoje. V roce 2019 jsem absolvovala 2 akreditované koučovací výcviky (brain-based coaching) a od roku 2021 jsem členkou Mezinárodní federace koučů (ICF), s mezinárodní certifikací ACC. 

Moje specializace

Ve své praxi se zaměřuji především na life koučink, mindset koučink a kariérní koučink, kde můžu uplatnit své znalosti, dovednosti a zkušenosti.

Ke své práci kouče a mentora využívám též psychodiagnostiku WORKtest, která pracuje na úrovni podvědomí, a přináší mně i mým klientům mnoho cenných informací. Na začátku spolupráce díky této komplexní psychodiagnostice zmapujeme s klientem jeho silné stránky a talenty, a zároveň odhalíme oblasti rozvoje a růstu, na kterých poté efektivně pracujeme a výsledky měříme v čase. Klient tak vidí vlastní progres a úspěchy, kterých dosáhl.

Kontakty

Mobil: +420 723 487 275

E-mail:  lida.peskova38@gmail.com