Všeobecné obchodní podmínky

Společnost BE Perfect s.r.o., provozovatel webu www.koucidoskol.cz, se sídlem Honzíkova 409, 251 01 Babice, IČ 09445901 (dále jen „poskytovatel“, případně „prodávající“) poskytuje produkty a služby, které slouží ke vzdělávacím a informačním účelům v oblasti osobního rozvoje.

Ve smyslu § 1811 obč. zákoníku vzniká společnosti povinnost před uzavřením smlouvy nebo před tím, než zájemce o produkty a služby učiní závaznou nabídku, sdělit:

1.      Informace o prodávající společnosti, kontaktní údaj

2.      Označení zboží nebo služby

3.      Cenu zboží nebo služby včetně všech daní a poplatků a způsobu platby a dodání zboží nebo služby

4.      Zvláštní ustanovení pro nákup na splátky

5.      Způsob platby, způsob dodání nebo plnění, náklady na dodání

6.      Údaje o právech vznikajících z vadného plnění a podmínky ukončení závazku

7.      Informace o ochraně osobních údajů

8.      Zvláštní ustanovení pro vybrané produkty a služby

9.      Závěrečná ustanovení

Veškeré tyto informace, jakož i další ustanovení, jsou uvedeny dále v obchodních podmínkách společnosti. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené společností na vybraný produkt nebo službu.

Všeobecné obchodní podmínky ke staženíZDE