INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Individuální koučink vám pomáhá růst a naplno rozvinout svůj potenciál.

Koučování vám umožňuje si v bezpečném prostředí promyslet a probrat situace, které aktuálně řešíte. Poskytuje Vám klid, nadhled a díky systematickým otázkám i nový pohled na momentální situaci.

Řešíte-li pracovní problémy, ovlivňuje to jak vztahy s kolegy na pracovišti, tak vztahy s vašimi blízkými doma. Řešíte-li osobní záležitosti, dříve nebo později se to projeví na vaší efektivitě, koncentraci či chybovosti v práci.

Při koučování se zaměříme na přítomnost a budoucnost v oblasti, kterou chcete rozvíjet. Vycházíme z toho, že jen vy sami víte, jaká cesta je pro vás nejlepší. Nečekejte žádné rady. Váš úspěch závisí na vaší zodpovědnosti a osobním přístupu.

Kouč je průvodcem na vaší cestě. Pokládá otázky, které byste si pravděpodobně sami nepoložili a které pomáhají najít vhodné řešení. Výsledkem jsou kroky, do kterých se chcete pustit. Obvykle získáte i velkou motivaci a novou energii do života.


KURZY A WORKSHOPY

Online programy i „živé“ workshopy pro pedagogy, zaměřené na:

  • zvyšování psychické odolnosti,
  • zvládání konfliktů,
  • psychohygienu,
  • komunikační dovednosti,
  • práci s emocemi
  • …a další témata


TESTY OSOBNOSTI

Zprostředkujeme Vám testy osobnosti včetně detailního rozpisu vyhodnocení. 

Pokud známe své silné stránky, můžeme pracovat s tím, jak je rozvíjet a jak je co nejlépe uplatnit v kolektivu.

  • Zajímá Vás, kde je Váš skutečný potenciál?
  • Jak hospodaříte s energií a kde máte skryté rezervy?
  • V čem jste silní a kde jsou naopak vaše limity a omezení?

V naší nabídce najdete psychodiagnostiku Worktest nebo testy Gallup CliftonStrengths 34. Součástí je osobní interpretace výsledků. 

Pro bližší informace nás kontaktujte.


TÝMOVÝ KOUČINK

Otevřete svou mysl díky sdílení v malé skupince. Každý názor se počítá.

Výhodou týmového koučinku je, že můžete své názory sdílet v prostředí, které Vám naslouchá. Pomáhá k větší soudržnosti a motivaci týmu. Rozvíjí a pomáhá lépe využít potenciálu jednotlivých členů týmu. Zvyšuje se efektivita a zapojení všech zúčastněných.

Posiluje se komunikace v týmu a odpovědnost jednotlivých členů. Je podporováno jasné definování vize, cíle a strategie týmu a jejich aplikace v praxi. 

Práce v týmu vedeném koučem je velice efektivní a motivační. Velmi rychle přicházíte na řešení, kterými můžete svou situaci posunout dál. Během týmového koučování se probírají úskalí i pozitiva navrhovaných variant. Vybraná řešení lze rovnou uvádět do praxe.